Депозитарний департамент

Депозитарний департамент ТзОВ "ПІДПРИЄМСТВО "РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ" надає повний пакет послуг депозитарної установи та являється одним з провідних лідерів Західного регіону України.

Спеціалісти нашої компанії забезпечують індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта дотримуючись оптимального співвідношення ціни та якості послуг.

Послуги Депозитарного департаменту включають в себе:

  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам)
  • Забезпечення обліку та зберігання цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів)
  • Виконання облікових операцій з цінними паперами: зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування прав на цінні папери (в тому числі операції з державними цінними паперами)
  • Виконання інформаційних операцій (підготовка та видача виписок або довідок з рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок, інформації щодо корпоративних операцій емітента );
  • Засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
  • Обслуговування корпоративних операцій емітентів (відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента; переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи, та ін.)
  • Отримання та виплата доходів по цінних паперах
  • Консультаційні послуги.

Положення про депозитарну діяльність


З 01.12.2019 р. вступають в дію нові Тарифи та перелік послуг, що надає ТзОВ "ПІДПРИЄМСТВО "РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ" Депонентам.

Тарифи для резидентів та нерезидентів (крім Державних цінних паперів)

Тарифи, що втратили чинність

Тарифи для резидентів та нерезидентів (крім Державних цінних паперів)