Послуги Емітентам

ТзОВ "ПІДПРИЄМСТВО "РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ" пропонує повний комплекс депозитарних послуг емітентам на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а саме:

§  Відкриття та обслуговування рахунків власникам;

§ Переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи;

§  Депозитарний  облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках в цінних паперах;

§   Обслуговування корпоративних операцій емітента;

§ Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору;

§  Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору;

§  Отримання доходу по цінних паперах з подальшим їх перерахуванням власнику цінних паперів;

§ Надання реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів (повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проведення загальних зборів, для отримання інформації про власників значних пакетів акцій та інші випадки передбачені законодавством);

§  Підготовка та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;

§    Інші  депозитарні операції в рамках чинного законодавства.