СЛАВА УКРАЇНІ !

       Колектив ТОВ «РЦП» висловлює щиру повагу та захоплення  діями всіх наших захисників від навали «російського світу». Повідомляємо, що наша команда докладає всіх зусиль для забезпечення функціонування вітчизняного ринку капіталу та обслуговуванню наших клієнтів та партнерів. Наша діяльність адаптується під сьогоденні обмеження введені військовим станом та обмеження регулятора ринку (НКЦПФР).


Зберігаємо спокій та підтримуємо Збройні Сили України.

 НОВИНИ

CRS (Загальний стандарт звітності)

     Стандарт CRS (Common Reporting Standard) – це міжнародний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Цей стандарт впроваджений для боротьби з ухиленням від оподаткування та забезпечення більш прозорого обміну фінансовою інформацією між країнами.

      У зв’язку із приєднанням України до Багатосторонньої угоди CRS та набранням 28.04.2023 чинності Закону України від 20.03.2023 №2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (надалі Закон), ТОВ «РЦП» як фінансовий агент зобов’язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків клієнтів та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України.

 

     ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що відповідно до норм підпункту 39-3.2.2.4. Закону, ненадання власником рахунку документів, неповідомлення фінансового агента про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів, або надання інформації та/або документів, що не спростовують підозру фінансового агента щодо підзвітності рахунку, є підставою для відмови фінансового агента у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі, для розірвання договірних відносин з власником рахунку.

 

З більш детальною інформацією та  нормативними документами  по CRS можна ознайомитися за посиланням: 

https://tax.gov.ua/baneryi/crs

https://www.mof.gov.ua/uk/crs-578

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard

Всі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України  (прийняті під час воєнного стану)
Рішення № 418 від 25.05.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144

Рішення № 400 від 18.05.2022 року Щодо особливостей подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку фінансової звітності у складі пакетів документів при здійснення емісії цінних паперів (крім емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування) у ІІ кварталі 2022 року 

Рішення № 381 від 15.05.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144 

Рішення № 377 від 13.05.2022 року Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ідентифікаційний код юридичної особи 22877057 

Рішення № 378 від 13.05.2022 року Про оприлюднення професійними  учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та інших відомостей 

Рішення № 376 від 13.05.2022 року Щодо тимчасового порядку придбання державних облігацій України особами, що здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів 

Рішення № 369 від 12.05.2022 року Щодо перебігу деяких визначених законодавством строків у сфері спільного інвестування 

Рішення № 364 від 11.05.2022 року Щодо розширення переліку військових облігацій 

Рішення № 362 від 11.05.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2022р № 314 

Рішення № 350 від 09.05.2022 року Щодо тимчасового порядку зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках 

Рішення № 328 від 04.05.2022 року Щодо особливостей процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану 

Рішення № 326 від 04.05.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022р № 144

Рішення № 323 від 29.04.2022 року Щодо питань проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду 

Рішення № 322 від 29.04.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2022 №310 «Щодо особливостей приймання НКЦПФР документів» 

Рішення № 319 від 27.04.2022 року Щодо перебігу визначених законодавством строків відповідно до вимог статей 64-652 Закону України «Про акціонерні товариства» в період воєнного стану 

Рішення № 318 від 27.04.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022р № 144 

Рішення № 314 від 23.04.2022 року Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану (станом на 11.05.2022) 

Рішення № 313 від 23.04.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022р №144 

Рішення № 311 від 20.04.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. 

Рішення № 310 від 19.04.2022 року Щодо особливостей приймання НКЦПФР документів 

Рішення № 305 від 18.04.2022 року Щодо внесення змін до рішення НКЦПФР №276 від 13.04.2022 «Щодо особливостей Здійснення НКЦПФР реєстраційних дій стосовно емісій та у відношенні зареєстрованих випусків цінних паперів в період воєнного стану» 

Рішення № 302 від 15.04.2022 року Про можливість провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, а саме діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах за декларацією про провадження господарської діяльності у період воєнного стану 

Рішення № 299 від 14.04.2022 року Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану 

Рішення № 284 від 13.04.2022 року Щодо перебігу визначених законодавством строків звернення для отримання адміністративних послуг пов’язаних з емісією та у відношенні зареєстрованих випусків цінних паперів в період воєнного стану 

Рішення № 281 від 13.04.2022 року Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 30.03.2022 № 227 

Рішення № 276 від 13.04.2022 року Щодо особливостей здійснення НКЦПФР реєстраційних дій стосовно емісій та у відношенні зареєстрованих випусків цінних паперів в період воєнного стану 

Рішення № 256 від 05.04.2022 року Щодо розширення переліку військових облігацій

Рішення № 250 від 04.04.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022р

Рішення № 230 від 30.03.2022 року Щодо проходження депозитарними установами авторизації в інформаційних системах Системи обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів 

Рішення № 227 від 30.03.2022 року Про особливості провадження діяльності Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» в умовах воєнного стану в Україні 

Рішення № 226 від 30.03.2022 року Про тимчасове призупинення інформування НКЦПФР 

Рішення № 224 від 30.03.2022 року Щодо дії свідоцтва про реєстрацію об’єднання, як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку на період дії воєнного стану 

Рішення № 214 від 29.03.2022 року Щодо розширення переліку військових облігацій 

Рішення № 199 від 24.03.2022 року Щодо осіб, які мають право на вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках на період дії воєнного стану

Рішення № 198 від 24.03.2022 року Щодо продовження терміну дії розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках)/вимог стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Рішення № 196 від 23.03.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р.

Рішення № 182 від 17.03.2022 року Щодо рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 серпня 2021 року № 667 

Рішення № 177 від 16.03.2022 року Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану

Рішення №176 від 16.03.2022 року Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду

Рішення № 175 від 16.03.2022 року Про особливості провадження депозитарної діяльності в умовах воєнного стану в Україні

Рішення № 171 від 16.03.2022 року Про порядок подання інформації депозитарними установами та Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо об’єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів

Рішення № 163 від 14.03.2022 року Щодо розширення переліку військових облігацій

Рішення № 162 від 13.03.2022 року Щодо операцій, що можуть проводитись на ринках капіталу у період дії воєнного стану

Рішення № 161 від 13.03.2022 року Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів

Рішення №160 від 13.03.2022 року Щодо дії сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках на період дії воєнного стану

Рішення № 157 від 11.03.2022 року Щодо доповнення переліку операцій, що можуть проводитись з активами ІСІ у період дії воєнного стану

Рішення № 155 від 09.03.2022 року Про використання Центральним депозитарієм цінних паперів хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні

Рішення № 151 від 09.03.2022 року Щодо функціонування ФФБ на території окремих областей

Рішення № 144 від 08.03.2022 року Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану (станом на 25.05.2022) 

Рішення № 143 від 04.03.2022 року Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2022 № 136

Рішення №142 від 03.03.2022 року Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» з активами закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-К» та АТ «ЗНВ КІФ «БОНОСКІТУМ»

Рішення № 141 від 03.03.2022 року Про порядок проведення операцій з активами недержавних пенсійних фондів на період дії воєнного стану

Рішення № 140 від 03.03.2022 року Щодо порядку відкриття рахунків в цінних паперах та проведення окремих операцій на ринках капіталу на період воєнного часу

Рішення № 139 від 02.03.2022 року Про зупинення процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства

Рішення № 138 від 01.03.2022 року Про порядку проведення окремих операцій на ринках капіталу та уточнення положень окремих рішень НКЦПФР

Рішення № 137 від 28.02.2022 року Про порядку проведення окремих операцій на ринках капіталу

Рішення № 136 від 24.02.2022 року Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу

     В умовах військової агресії Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП (Військові облігації — це боргові цінні папери, аналог ОВДП). Їх особливість у тому, що облігації цільові. Кошти від їх розміщення будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та потреб держави в умовах воєнного стану.  

Основні умови військових ОВДП наступні:

• номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн.;

• строк обігу – 1 рік;

• ставка дохідності визначається на аукціоні.


Купівля облігацій означає, що ви даєте гроші країні на якийсь час у борг і можете отримати дохід. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx

Шановні інвестори!

     Звертаємо Вашу увагу на те, що ТОВ «РЦП» надає повний спектр послуг, пов'язаних із купівлею/продажем та зберіганням облігацій внутрішньої державної позики.

     На сьогоднішній день ОВДП є однією з найпопулярніших альтернатив банківським депозитам. 

     Інформацію щодо ОВДП Ви можете знайти в презентації, перейшовши за посиланням.

    Детальну консультацію Ви можете отримати у наших спеціалістів за тел. : +38-032-294-87-76 (77, 75)   

або у нашому офісі за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.

---------------------------------

Шановні клієнти ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери»!

   Повідомляємо Вас про те, що Загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення про зміну місця знаходження Товариства. Відповідні зміни були внесені в ЄДР.

Нова адреса Товариства (поштова та юридична): 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а. 

Контактні телефони : +38-032-294-87-75 (76,77).

---------------------------------


ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ !

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 №148 (далі – Рішення), депозитарним установам необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами, у відповідність до цього Рішення.

Звертаємо вашу увагу, що з 18.08.2017 року, у відповідність до норм Рішення №148, вступає у дію нова редакція договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Доводимо до відома депонентів інформацію щодо необхідність звернення до депозитарної установи та внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

---------------------------------

 ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Депозитарна установа ТзОВ "ПІДПРИЄМСТВО "РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ" повідомляє емітентів, з якими укладено договори на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, про необхідність змін умов договорів на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що виникли відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від від 12.04.2016 року №391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», що набрало чинності 27.05.2016 р.

--------------------------------

 ШАНОВНІ ДЕПОНЕНТИ!

Доводимо до Вашого відома, що Рішенням НКЦПФР № 148 від 07.03.2017 р. «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які пов’язані із порядком направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему.

Повідомляємо Вам, що у разі прийняття акціонерним товариством, власником акцій яких Ви є, рішення про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему повідомлення направляється одним із таких способів:

- в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

- шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього рішення та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації) повідомлення будуть розміщені відповідно до вимог чинного законодавства на власний веб-сторінці нашого Товариства.

Враховуючи відповідні зміни чинного законодавства повідомляємо про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та актуалізацію даних анкети рахунку в цінних паперів з обов’язковим повідомленням адреси електронної пошти та контактного мобільного телефону.

---------------------------------

 вул. Манастирського буд. 2 а, м. Львів,  Україна, 79066

office@rcp.com.ua 

тел. +38-032-294-87-76;        

 +38-032-294-87-77;    

 +38-032-294-87-75